Perolehan Fakulti Informatik & Komputeran

Perolehan 2016
Cadangan Perolehan Penambahbaikan (Cloud Computing) Download
Cadangan Perolehan Penambahbaikan (CCNA/CISCO) Download

Perolehan 2015
Tender: Virtual Reality Maya Download
Sebutharga: 29 Unit CCTV Download
Sebutharga: Makmal iMac/IOS Download
Sebutharga: 144 Komputer Makmal KRK(Keselamatan Rangkaian) Download

Perolehan 2014
Tender: Cloud Computing Download